Hotel Arkáda*** náměstí Míru 466 378 81 Slavonice

10 Dub

TELČ – renesanční kráska, město UNESCO – (24km od Slavonic)

Telč byla v r. 1992 zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. „Kamenná báseň“ a „Jezerní růže“ jsou další názvy pro toto mimořádné místo. Historické jádro patří k nejcennějším památkovým rezervacím v ČR. Na malém prostoru se nabízí koncentrace památek gotických, renesančních i barokních, ale i románských či klasicistních, prolínání staveb církevních, měšťanských a šlechtických. Telč byla založena ve 13. stol., od r. 1339 do r. 1604 byla ve vlastnictví Vítkovců.

Největší rozkvět zažívá za Zachariáše z Hradce v pol. 16. stol.: po požáru v r. 1530 došlo k přestavbě původní tvrze na skvostný renesanční zámek a byly postaveny domy na náměstí. Mezi další místa k navštívení patří kostel sv. Jakuba s věží (60 m) z pol. 15. stol., Jezuitská kolej z r. 1651, městské brány z 2. pol. 16. stol., kašny z r. 1616 a 1827 a zbytky opevnění (bašta u Horní brány). Telč posloužila jako kulisa pro natáčení několika desítek filmů.

Zámecká galerie nabízí hodnotnou dramaturgií. Každoročně se v Telči konají historické slavnosti s průvodem Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Hudební festival „Prázdniny v Telči“ se koná každoročně na přelomu července a srpna.

24 km od Slavonic.