Hotel Arkáda*** náměstí Míru 466 378 81 Slavonice
Category

Tipy na výlet

Proč Slavonice?

Jen málo míst nabízí tak unikátní  památky uprostřed tak unikátní krajiny. Renesanci s nedotčenou přírodou za branami. Nostalgii a krásu historického města na pomezí Čech, Moravy a Dolních Rakous obklopeného drsnou scenérií České Kanady. To jsou Slavonice! Město je klenotnicí  renesanční městské, sakrální i fortifikační architektury. Dva tucty měšťanských domů s jedinečnými sgrafity, freskami, klenbami a malovanými dřevěnými stropy jsou adeptem na zápis do seznamu UNESCO. Chodby pod náměstím jsou jedinečnou technickou památkou. Prvorepublikové opevnění hranic ČSR zase připomínkou naší nedávné historie.

V bezprostředním okolí města si turisté, cyklisté, golfisté, rodiny s dětmi i účastníci firemních akcí vychutnají panenskou přírodu, rozsáhlé lesní komplexy, skalní scenérie, historické památky i romantické zříceniny a poklidné hladiny jihočeských rybníků. S čistým vzduchem kraje, kterému se vyhnula industrializace. Regionu, kterému na kráse neubraly ani jeho často pohnuté dějiny.

Město je výchozím bodem pro výlety do řady zajímavých míst na obou stranách hranice, pro cesty za poznáním i za zábavou všemi horizonty.

 

 

Jindřichův Hradec

Od 14. stol. patřil Jindřichův Hradec mezi největší kulturní a hospodářská centra českého království. Rozvíjel se od přemyslovského hradiště na přelomu 9. a...
Continue Reading

Graselovy stezky

Vydejte se nedotčenou přírodou po místech zločinů a úkrytů pověstného loupežníka „grázla“ Johanna Georga Grasela (nar. 1790 v Nových Syrovicích u Třebíče,...
Continue Reading